Ansatte
  ( 02/08/2023 )
  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  v>

   

  Steg for steg har til hensikt å utvikle barns evne til å kommunisere, omgås andre på en positiv måte og øke evnen til å takle problemer og frustrasjon. Dette er ferdigheter som gjør dem bedre rustet til å takle utfordringer senere i livet. Ferdigheter vil for eksempel spille positivt inn når barna begynner på skolen, både sosialt og kunnskapsmessig. Den grunnleggende drivkraften i Steg for steg er å bygge videre på det positive barna gjør i stedet for å fokusere på det negative.

   

  Kunnskapen om et en hver kan være med på å forme sitt eget liv ved å påvirke sin egen hverdag, er gull verdt. Samtidig må vi gi barna mulighet til å få en forståelse av at de valgene vi tar ikke bare påvirker vår egen hverdag, men også andres. Noe av det viktigste vi kan formidle til barn er hvordan vi alle er avhengig av hverandre i vår streben mot det gode liv.

   

  Steg for steg består i hovedsak av plansjer i A3 størrelser med foto som utgangspunkt for samtale mellom barn og voksne. Det legges opp til leksjoner hvor disse plansjene er hovedfokus og hvor samtale, rollespill og leker spiller sentrale deler.

   

  Steg for steg leksjonene er delt inn i tre deler:

  1. Empatitrening, hvor barna trener på å:

  ·         Kjenne igjen tegn på følelser, slik at det er lettere å forstå hva en selv og andre føler.

  ·         Sette seg inn i andres sted

  ·         Vise medfølelse og omtanke for andre

   

  1. Mestring av sinne, hvor barna trener på å:
   • Legge merke til hvordan sinne føles
   • Legge merke til hva som gjør en sint
   • Trene på å bruke teknikker for å dempe sinne

   

   

  1. Problemløsning, hvor barna trener på å:
   • Bruke en metode for problemløsning i sosiale situasjoner.
   • Trene på sosiale ferdigheter

   

   

  I arbeidet med steg for steg er det barna som reflekterer rundt problemstillinger og kommer med forslag til løsninger. De voksne stiller spørsmål som åpner for refleksjon, og barna kommer frem til om løsningsforslagene vil fungere eller ikke.

   

    

   Hele personalet hadde en planleggingsdag med Steg for steg - kurs januar 2014. Kurset ble holdt av styrer, Monica Røraas, som har arbeidet med steg for steg siden 2003.

  Hele personalet var på Steg for steg -kurs januar 2013.

  edf40wrjww2utHPContent:FullText
  v>

   

  Hei foreldre og foresatte!

   

  Del 1: Vi trener empati:

  • De første leksjonene omhandler følelsene; glad,lei seg, sint, overrasket og redd. Hvilke tegn i ansiktet kan beskrive følelser? Hvordan ser jeg ut når jeg er glad? Ved å se etter tegn i ansiktet, stemme, kropp og situasjon kan det være lettere å identifisere og skille egne og andres følelser fra hverandre.
  • Videre tar denne delen for seg at følelser kan endre seg og vi kan ha forskjellige følelser om samme ting. ” Selv om jeg liker å klatre i trær er det ikke sikkert Jacob liker det”. Å respektere andres ønsker og opplevelser står sentralt.
  • Det samtales også om hvordan vi kan vise medfølelse og omtanke for hverandre.

   

   

  Gjennom å få kunnskap til at vi er forskjellige, og at hver enkelts følelser er unik kan dette gi en trygghet hos barnet som kan hjelpe det å sette grenser og ikke gi etter for press. Disse ferdighetene er også nødvendige for å kunne bli gode problemløsere. Det å sette seg inn i andres sted, å se at andre kan ha andre behov, er en forutsetning for at man løser problemer på en måte som ivaretar andres behov i tillegg til ens egne.

   

  Ferdigheter kan praktiseres både hjemme og i barnehagen. De empatiske ferdighetene kan styrkes ved å hjelpe barnet til å.

  • Kjenne igjen og skille mellom egne og andres følelser ved å se etter signaler i ansiktet, stemme, kropp og situasjon. (”Du knytter nevene og biter tennene sammen. Er du sint? Hvorfor det?”)
  • Forstå at mennesker kan reagere ulikt i forskjellige situasjoner. (”Du liker dette TV-programmet, men broren din blir redd. Hva kan vi gjøre med det?”)
  • Forstå årsaker og virkninger (”Hvorfor gråter du?”)
  • Forutse følelser (”Hvordan tror du venninnen din vil føle seg hvis hun spør deg om noe og du ikke svarer?”).
  • Formidle følelser. (”Jeg blir glad når du rydder rommet ditt:”)
  • Lytt til andre. (”Jeg vet at du hører etter fordi du ser på meg.”)
  • Hjelp/ vis omtanke for andre. (”Takk for at du hjelper meg med å dekke på bordet. Nå ble jeg glad.”)
  • Akseptere at mennesker er forskjellige. (”Det er i orden at kameraten din er forskjellig fra deg. Dere to har mye som dere liker å gjøre sammen. Hva da for eksempel?”)

   

  Å lese er alltid en fin aktivitet fordi barnet kan få utvidet sitt språk og det gir en felles opplevelse mellom voksen og barn. Dersom dere lytter til og snakker om følelser, vil barnet føle seg verdsatt samtidig som det kan utvikle en evne til å forstå andres følelser. Vi håper dere har tid til å jobbe med disse ferdighetene hjemme. På forhånd takk!

   

  Vennlig hilsen Monica

   

   

   

   

   

   

   

  Kjære foreldre og foresatte.

   

  Del 2: Vi trener mestring av sinne:

  Nå skal vi starte Steg for steg leksjoner om å mestre sinne. At vi blir sinte er naturlig, og det kan være positivt. Sinne er ikke en negativ følelse, men en følelse som kan drive oss videre. Sinne fører for eksempel til at vi engasjerer oss, at vi ikke tåler urett osv. I en del situasjoner er det likevel behov for å trene på å bli i stand til å avlede seg selv og mestre frustrasjonen. Det kan være i situasjoner der sinte handlinger går utover andre. Det er viktig at vi uttrykker sinnet vårt på en akseptabel måte. Personer som klarer det har et stort fortrinn i forhold til de som ikke kan takle sinnet sitt.

   

  Når vi nå skal arbeide med å takle sinnet, lærer vi barna noen teknikker for å roe seg ned før de handler:

  1.Hva føler du?

  Vi vil at barna skal kjenne etter hvordan det er å være sint slik at de kjenner igjen følelsen og vet hva de skal gjøre når de kjenner seg sinte.

   

  2.Ro deg ned.

  Trekk pusten dypt noen ganger.

  Si til deg selv.” Ta det med ro”.

   

  3.Snakk med en voksen.

  Det å snakke med en voksen kan være til hjelp i en refleksjonsprosess. Dette kan gjøres ved at barnet blir oppfordret til å tenke igjennom hva som gjorde han/henne sint og si i fra til dem som forårsaket sinne ved å bruke jeg – budskapet. Eks: Jeg ble sint når….Når vi bruker jeg – budskapet gir vi den vi snakker til anledning til å komme med en forklaring.

   

   

  Dere kan hjelpe barna deres med å takle sinne ved først å bekrefte følelsen ved å si at jeg ser du er sint. Å være sint er helt i orden og mange ganger helt på sin plass. Så kan du få barnet til å roe seg ned ved at dere trekker pusten dypt sammen. Ofte kan det også være greit for barnet å få en liten ”time out” ved å gå for seg selv å tenke litt. Så er det viktig å gi barnet full oppmerksomhet når eller hvis det vil fortelle om hva som var vanskelig. La også barna se at du mestrer sinnet ditt ved å selv bruke teknikker for å roe deg ned før du handler i ulike krevende situasjoner. Vi som voksne er modeller for barna.

   

  Det vi setter fokus på i denne delen av Steg for steg er:

  ·         Å gjenkjenne tegn på sinne hos seg selv og andre og bli bevisst på hva som utløser sinne. Sinne kan utløses av ytre ting, ting som skjer med deg, men også av egne tanker.

  ·         Hvordan vi kan roe oss ned når vi blir sinte?

  ·         I vanskelige situasjoner kan det være lurt å snakke positivt til oss selv. Eks: Det er forskjellig på å si:” Å, det gjorde han sikkert bare for å være slem mot meg” og å si: ”Det likner da ikke han å gjøre slikt. Det må være et uhell.”

  ·         Å tenke gjennom hva som skjedde og hvordan vi reagerte kan føre til at vi takler en liknende situasjon bedre neste gang.

   

  Takk for all hjelp og støtte!

  Er det noe dere lurer på, så bare spør oss!!

  Vennlig hilsen monica

  Kjære foreldre og foresatte.

   

  Del 3, vi trener problemløsning, introduksjoner en metode for å løse problemer. Problemløsningsmetoden kan brukes i konflikter mellom mennesker. Det er en metode hvor en stopper opp og tenker over hvilke handlingsalternativer som finnes.

   

  Metoden består av fem trinn hvor en skal stille og svare på følgende spørsmål:

   

  1.      Hva er problemet?

  2.      hva kan jeg gjøre?

  3.      Spør for hver løsning:

  Kan det skade noen?

  Hva vil andre føle?

  Vil det hjelpe?

  4.      Velg en løsning og prøv den.

  5.      Hjelper det? Hvis ikke, hva kan jeg gjøre nå?

   

  I starten vil barna bli presentert for de grunnleggende trinnene. De er illustrert som et lyssignal:

   ¤ Rødt: Stopp opp! Hva føler du?

   ¤ Gult: Hva kan jeg gjøre? Hva kan skje hvis…?

   ¤ Grønt: Prøv en løsning.

   

  Du kan trene på disse trinnene med barnet ved å gjøre følgende:

  Spør ” Hva kan du gjøre for å løse problemet?” Når barnet svarer sier du: ” Det er et forslag, hva annet kan du gjøre?” Slik hjelper du barnet til å løse problemet selv. Snakk gjerne høyt til deg selv når du står ovenfor et problem slik at barnet ditt får en god modell for høyttenking og god problemhåndtering. Barna imiterer gjerne foreldrene.

   

  Du skal ikke vurdere forslagene barnet kommer med. Når barnet ditt har foreslått flere løsninger, kan du be barnet om å vurdere hvert enkelt løsning ut fra spørsmålene ovenfor. Hvis en løsning ikke hjelper, kan du oppfordre barnet til å prøve en annen løsning. Ofte kan det være nødvendig å gjennomføre løsningen sammen med barnet.

   

  Målet med Steg for steg er å øve opp barnas sosiale ferdigheter gjennom å reflektere rundt trygge og god adferd med omtanke for andre mennesker. Sammen kan vi hjelpe barna til å utvikle sosial handlingskompetanse.

   

  Takk for hjelp og støtte!

   

  Vennlig hilsen Monica.

   

   

   

  fiogf49gjkf05