• 02/08/2023

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  v>

   

  Steg for steg har til hensikt å utvikle barns evne til å kommunisere, omgås andre på en positiv måte og øke evnen til å takle problemer og frustrasjon. Dette er ferdigheter som gjør dem bedre rustet til å takle utfordringer senere i livet. Ferdigheter vil for eksempel spille positivt inn når barna begynner på skolen, både sosialt og kunnskapsmessig. Den grunnleggende drivkraften i Steg for steg er å bygge videre på det positive barna gjør i stedet for å fokusere på det negative.

   

  Kunnskapen om et en hver kan være med på å forme sitt eget liv ved å påvirke sin egen hverdag, er gull verdt. Samtidig må vi gi barna mulighet til å få en forståelse av at de valgene vi tar ikke bare påvirker vår egen hverdag, men også andres. Noe av det viktigste vi kan formidle til barn er hvordan vi alle er avhengig av hverandre i vår streben mot det gode liv.

   

  Steg for steg består i hovedsak av plansjer i A3 størrelser med foto som utgangspunkt for samtale mellom barn og voksne. Det legges opp til leksjoner hvor disse plansjene er hovedfokus og hvor samtale, rollespill og leker spiller sentrale deler.

   

  Steg for steg leksjonene er delt inn i tre deler:

  1. Empatitrening, hvor barna trener på å:

  ·         Kjenne igjen tegn på følelser, slik at det er lettere å forstå hva en selv og andre føler.

  ·         Sette seg inn i andres sted

  ·         Vise medfølelse og omtanke for andre

   

  1. Mestring av sinne, hvor barna trener på å:
   • Legge merke til hvordan sinne føles
   • Legge merke til hva som gjør en sint
   • Trene på å bruke teknikker for å dempe sinne

   

   

  1. Problemløsning, hvor barna trener på å:
   • Bruke en metode for problemløsning i sosiale situasjoner.
   • Trene på sosiale ferdigheter

   

   

  I arbeidet med steg for steg er det barna som reflekterer rundt problemstillinger og kommer med forslag til løsninger. De voksne stiller spørsmål som åpner for refleksjon, og barna kommer frem til om løsningsforslagene vil fungere eller ikke.

   

    

   Hele personalet hadde en planleggingsdag med Steg for steg - kurs januar 2014. Kurset ble holdt av styrer, Monica Røraas, som har arbeidet med steg for steg siden 2003.

  Hele personalet var på Steg for steg -kurs januar 2013.