• 26/09/2022

  edf40wrjww2utHPContent:FullText
  v>

   Velkommen til Rørås Gård og familen Røraas.

  På gården bor Espen, Monica,

  Ida (17 år)og Lars Emil (15 år) Røraas.

  Gården er i dag på 500 mål dyrket, hvorav 250 er leid areal, samt 160 mål skog.

  Husene er fra 1877 og låven ble gjenreist i 1924.

  Det er i dag 4.generasjon Røraas som driver gården. Espen tok over i 1999 og har siden da drevet med korn produksjon.

  I 2000 kom Monica til gården. Monica er utdannet førskolelærer, og i 2006 startet hun egen barnehage. 2007 bygget vi barnehage på tunet. I dag er det Espen og Monica og 9 ansatte som har sitt daglige virke på gården.

  Dagens produksjon består av rug, hvete og oljefrø. Det samarbeides med andre bønder på maskinsiden og i bytte av arealer til jordbær-, potet- og løkproduksjon.

  I 2005 ble det bygget et flisfyringsanlegg i låven. Dette brukes i dag til oppvarming og forbruksvann i bolig hus, låve og barnehage, samt korntørke.

  Med vennlig hilsen Monica og Espen Røraas

   

Fotoalbumet