Ansatte
 • 02/08/2023

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

   Velkommen til 

  Rørås Gårdsbarnehage

   

  Rørås Gårdsbarnehage startet august 2006.

  Vi er en barnehage med 41 barn i alderen fra 1 til 6 år.                   

   
  Satsningsområder:

  Sosial samspill

         Livet på gården

              Friluftsliv 

                          Fysisk aktivitet


  Livet på gården

  På gården er det geiter, kaniner, høns og pus, som barna mater og steller.

  Vi følger med på jordet når det pløyes, sås og treskes. Vi har turer opp i låven  

  For å se på hva som skjer i korntørka.

  Barnehagen har en jordlapp hvor barna dyrker sine egne grønnsaker.

  fVi besøker gårdene rundt i nabolaget og er mye i skogen like ved barnehagen, hvor vi har vår egen hytte og bålplass.

  Og like ved gården er det en bekk.

   

   

  Sosialt samspill

  Steg for steg er en metode, som har til

  hensikt å utvikle barns evne til å kommunisere, omgås andre på en positiv måte og øke evnen til å takle problemer og frustrasjon. Dette er ferdigheter som gjør dem bedre rustet til å takle utfordringer senere i livet. Ferdigheter vil for eksempel

  spille positivt inn når barna begynner på skolen, både sosialt og

  kunnskapsmessig.

  Den grunnleggende drivkraften i Steg for steg er å

  bygge videre på det positive barna gjør i stedet for å fokusere på det negativ.

   

   

  Fysisk aktivitet og friluftsliv

  Barn og unge bruker i dag generelt kroppen for lite. Å kunne beherske og ha et positivt forhold til kroppen sin, henger nøye sammen med utvikling av selvtillit. Vi ønsker at barna i vår barnehage skal få et aktivt og utfordrende miljø.

         

   

  Barneflokken holder

             bedre sammen når             

  lek og opplevelser

  foregår ute i naturen. 

   

   

  Det er viktig å legge vekt på at barnegruppa som helhet har svært ulike forutsetninger og behov. De minste barna trenger mer tid, ro, omsorg, trygghet og kontakt med de voksne. For de eldre barna, er det viktig å sørge for utfordringer, samt progresjon slik at de får gode opplevelser i barnehagen. Vi vil gi barna opplevelser ut fra hva de mestrer, ikke ut fra hva vi voksne oppfatter som spennende.

   


  Barns medvirkning

  Medbestemmelse i barnehagen handler mest om voksnes

  holdninger og kompetanse til å forstå og tolke barnas uttrykk.

  FNs barnekonvensjon vektlegger barnets rett til å si sin mening i

  alt som vedrører det, og barnets meninger skal tillegges vekt. Dette betyr

  selvsagt ikke at barnet alltid skal avgjøre.

  Det handler om  barneperspektiv og å forstå barns intensjon.

   

  Foreldresamarbeid

  Et godt foreldresamarbeid er en

  forutsetning for at barnet skal få et

  best mulig opphold i barnehagen.

  Det er foreldrene som kjenner

   sine barn og deres behov best.

   

   

  Vi legger vekt på:

  Den daglige kommunikasjonen

  Foreldremøter og foreldresamtaler

  Skriftlig informasjon

  Dagen i dag - tavlen.

  Foreldrekaffe/grilling i skogen

   

   

   

  Rørås Gårdsbarnehage,

  Røråsveien 190, 3179 Åsgårdstrand.

  Tønsberg kommune.

  Mail: monica@roras.no / espen@roras.no

  http://www.roras.no

   

  Telefon: 95 93 86 39 /90 14 38 67

       

  Med vennlig hilsen

  Monica Røraas

  styrer 

Fotoalbumet