Rørås Gårdsbarnehage
Tel: 95938639  90143867    Adr: Røråsveien 190,   3179  Åsgårdstrand, Tønsberg kommune    Send oss epost
497726 sidevisninger
 

( 29/06/2020 )

edf40wrjww2utHPContent:FullText

 Velkommen til

Rørås Gårdsbarnehage

VI HAR EN LEDIG BARNEHAGEPLASS FRA 1.AUGUST 2020 på avdeling Kaningården, 

barn født 2017, 2016 eller 2015, kan søke  plass i Rørås Gårdsbarnehage. 

Ta kontakt med Monica på telefonnr. 95938639 

 

Rørås Gårdsbarnehage startet august 2006.

 

Vi er en barnehage med             

41 barn i alderen fra 1 til 5 år.                   

 

Satsningsområder:

  Sosial samspill,

Livet på gården

 og

Fysisk aktivitet og friluftsliv .

 

 

 

 

Livet på gården

På gården er det ponni, geiter, kaniner, høns og pus, som barna mater og steller.

Vi følger med på jordet når det pløyes, sås og treskes. Vi har turer opp i låven  

For å se på hva som skjer i korntørka.

Barnehagen har en jordlapp hvor barna dyrker sine egne grønnsaker.

Vi besøker gårdene rundt i nabolaget og er mye i skogen like ved barnehagen,

hvor vi har vår egen lavo og bålplass.

Og like ved gården

er det en bekk.

 

 

 

Sosialt samspill

Steg for steg er en metode, som har til

hensikt å utvikle barns evne til å kommunisere, omgås andre på en positiv måte og øke evnen til å takle problemer og frustrasjon. Dette er ferdigheter som gjør dem bedre rustet til å takle utfordringer senere i livet. Ferdigheter vil for eksempel

spille positivt inn når barna begynner på skolen, både sosialt og

kunnskapsmessig.

Den grunnleggende drivkraften i Steg for steg er å

bygge videre på det positive barna gjør i stedet for å fokusere på det negativ.

 

 

Fysisk aktivitet og friluftsliv

Barn og unge bruker i dag generelt kroppen for lite. Å kunne beherske og ha et positivt forhold til kroppen sin, henger nøye sammen med utvikling av selvtillit. Vi ønsker at barna i vår barnehage skal få et aktivt og utfordrende miljø.

       

 

Barneflokken holder

           bedre sammen når             

lek og opplevelser

foregår ute i naturen. 

 

 

Det er viktig å legge vekt på at barnegruppa som helhet har svært ulike forutsetninger og behov. De minste barna trenger mer tid, ro, omsorg, trygghet og kontakt med de voksne. For de eldre barna, er det viktig å sørge for utfordringer, samt progresjon slik at de får gode opplevelser i barnehagen. Vi vil gi barna opplevelser ut fra hva de mestrer, ikke ut fra hva vi voksne oppfatter som spennende.

 

 

 

Barns medvirkning

Medbestemmelse i barnehagen handler mest om voksnes

holdninger og kompetanse til å forstå og tolke barnas uttrykk.

FNs barnekonvensjon vektlegger barnets rett til å si sin mening i

alt som vedrører det, og barnets meninger skal tillegges vekt. Dette betyr

selvsagt ikke at barnet alltid skal avgjøre.

Det handler om  barneperspektiv og å forstå barns intensjon.

 

Foreldresamarbeid

Et godt foreldresamarbeid er en

forutsetning for at barnet skal få et

best mulig opphold i barnehagen.

Det er foreldrene som kjenner

 sine barn og deres behov best.

 

 

Vi legger vekt på:

Den daglige kommunikasjonen

Foreldremøter og foreldresamtaler

Skriftlig informasjon

Dagen i dag - tavlen.

Foreldrekaffe/grilling i skogen

 

 

 

Rørås Gårdsbarnehage,

Røråsveien 190, 3179 Åsgårdstrand.

Tønsberg kommune.

                           Mail: monica@roras.no / espen@roras.no

http://www.roras.no/

 

Telefon: 95 93 86 39 /90 14 38 67

 Mvh Monica Røraas

Styrer


 

 
Bildealbum - Flere bilder
Trykk på bildet for å se mer, hold musen over for å pause roteringen.
 
 
Til nedlasting- alle dokumenter
Planleggingsdager barnehageåret 2020-21
Last ned
Årskalender 2019-2020
Last ned
Rammeplan for barnehagen 2017
Last ned
Vedtekter 2019
Last ned
 
 
Ansatte
Monica Røraas - Fagleder/styrer
(se info) (send epost)
Espen Røraas - Bonde og driftsleder i barnehagen.
(se info) (send epost)
Ellen M. Magnussen - pedaogisk leder
(se info)
Alicja Wojtyczka - Barnehagelærer
(se info)
Mina K. Eidevik - Pedagogisk leder
(se info)
Lisabeth Høyland - Barne-og ungdomsarbeider
(se info)
Helene Kristiansen - Barnehagelærer
(se info)
Annicken Værnes - assistent
(se info)
Charlotte Vikøren - assistent
(se info)
Ida Sofie Strand - Barne og ungdomsarbeider
(se info)
Tone Andersen - Assistent
(se info)
 
 
 
Takk for at du besøkte Rørås Gårdsbarnehage